ΠΑΚΟΕ: Οι μισές παραλίες της Σαλαμίνας είναι ακατάλληλες (λίστες)


Το ΠΑΚΟΕ σαράντα τρία (43) χρόνια συνεχώς πραγματοποιεί κάθε καλοκαίρι  δειγματοληψίες και αναλύσεις στα πιστοποιημένα – διαπιστευμένα εργαστήριά του,  ένα μήνα πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου 1-31/5/2022, σε εννιακόσιες  (900) παραλίες κολύμβησης, σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στο έκτο αυτό Δελτίο Τύπου με αριθμό 625 – εκδόθηκε στα τέλη Ιουνίου – καταγράφονται και παρουσιάζονται σε  πίνακες και χάρτες οι κατάλληλες και ακατάλληλες ακτές κολύμβησης στην περιοχή της  Σαλαµίνας.

Συνημμένοι οι πίνακες και οι χάρτες των περιοχών που προαναφέρθηκαν. Από τα  αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι 48,08% είναι ακατάλληλα (Α) τα νερά για κολύμβηση  δηλ. (25 στις 52 παραλίες) και 51,92% είναι κατάλληλα (Κ) για κολύμβηση (δηλ. 27  παραλίες). 

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών  Αναλύσεων σε θαλασσινό νερό από ακτές της Σαλαμίνας, στις 30 / 05 / 2022.