ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ: Νέες θέσεις εργασίας

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». – Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΗΚΕΔΗΤ που εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ
1 ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην εξής διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τροιζηνίας, Γαλατάς Τροιζηνίας, Τ.Κ. 180 20, υπόψιν Ρούσσου Ευθυμίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού.