Δήμος Αίγινας: Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Διαβάστε την ανακοίνωση που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας, προκειμένου να καλέσει και να ενημερώσει για την συνεδρίαση που θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 24/09.

«Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45’ προκειμένου να προβούμε στην:

α) Διενέργεια κλήρωσης για τον καθορισμό της κατάταξης αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που ισοψήφησαν στις δημαιρεσίες της 7ης Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.3852/2010 και την αριθμ. πρωτ. 54176/38349/12.09.2014 απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

β) Διενέργεια κλήρωσης για τον καθορισμό της κατάταξης αναπληρωματικών μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που ισοψήφησαν στις δημαιρεσίες της 7ης Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.3852/2010 και την αριθμ. πρωτ. 54174/38347/12.09.2014 απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου»