ΑΙΓΙΝΑ: Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης


Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας για την έναρξη λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

«Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αίγινας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αίγινας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αίγινας  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
1. Οικονομίας-επιχειρηματικότητας
2. Ποιότητα  ζωής – περιβάλλον
3. Νέες τεχνολογίες

4. Γλώσσα  και επικοινωνία
5. Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις
6. Πολιτισμός και τέχνη
7. Πρόγραμμα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στον κ.Διακογιάννη Ιωάννη και στην κ. Γκοτσούλια Σπυριδούλα στο γραφείο του ΕΠΑΛ Αίγινας και ώρες 9:00 13:00
Τηλ. 2297024124″