Ψεκασμοί για τα κουνούπια σε Πόρο, Αίγινα, Σαλαμίνα και Αγκίστρι

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών σε περιοχές υπερτοπικής σημασίας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
•     Χαρτογράφηση εστιών κουνουπιών
•     Χαρτογράφηση θέσεων δειγματοληπτικών σταθμών παρακολούθησης προνυμφών και παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών.
•     Παρακολούθηση του πληθυσμού προνυμφών
•     Παρακολούθηση του πληθυσμού των ακμαίων εντόμων στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης.
•     Διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας και,
•     Έλεγχος αποτελεσματικότητας των εφαρμογών.

Στις παρεμβάσεις αυτές χτυπήθηκαν οι προνύμφες και μπήκαν οι απαραίτητες παγίδες, ενώ μετά την ταυτοποίηση των εντόμων σε ποιότητα και είδος, θα ακολουθήσουν οι επόμενες εφαρμογές βάσει των δειγματοληψιών.

Στο πρώτο στάδιο έγιναν ήδη αεροψεκασμοί, γενικοί ψεκασμοί από εδάφους και ενδιάμεσοι, αστικοί και περιαστικοί ψεκασμοί -σε ποτάμια και εκβολές τους, πλημμυρισμένες χερσαίες εκτάσεις, αρδευτικά κανάλια και αποστραγγιστικές τάφροι, ρέματα, παρόχθιες περιοχές-  στις παρακάτω περιοχές, ανά Δήμο:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
– 10 Απριλίου από αέρος
– 30 Απριλίου από αέρος
– 27 Μαϊου από αέρος
– 26 Ιουνίου από αέρος
– 09 Απριλίου από εδάφους
 – 10 Απριλίου από εδάφους                                                                                                                                                                                                
– 29 Απριλίου από εδάφους                                                                                                                                                                     
– 12 Μαϊου από εδάφους
– 26 Μαϊου από εδάφους
– 11 Ιουνίου από εδάφους
– 25 Ιουνίου από έδάφους 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
– 09 Απριλίου από εδάφους
– 10 Απριλίου από εδάφους                                                                                                                                                                                                
– 29 Απριλίου από εδάφους                                                                                                                                                                     
– 12 Μαϊου από εδάφους
– 26 Μαϊου από εδάφους
– 11 Ιουνίου από εδάφους
– 25 Ιουνίου από έδάφους 


 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
– 14 Απριλίου από εδάφους                                   
– 28 Απριλίου από εδάφους                                                                                                                                                                     
– 16 Μαϊου από εδάφους
– 28 Μαϊου από εδάφους


ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
– 11 Απριλίου από εδάφους                                                                                                                                                                                                                                                                 
– 25 Απριλίου από εδάφους                                                                                                                                                                     
– 16 Μαϊου από εδάφους
– 05 Ιουνίου από έδάφους
– 01 Ιουλίου από εδάφους


ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
– 16 Απριλίου από εδάφους                                                                                                                                                                                                                
– 05 Μαϊου από εδάφους                                                                                                                                                                     
– 22 Μαϊου από εδάφους
– 05 Ιουνίου από έδάφους
– 18 Ιουνίου από εδάφους