ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ: Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες (ηλικίας 18 ετών και άνω) κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. 

Τα μαθήματα είναι δωρεάν Στόχος των προγραμμάτων είναι η προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, καθώς και η απόκτηση νέων.

Το εν λόγω έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) σε συνεργασία με το Δήμο Αγκιστρίου και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΗ

-  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

-  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Για την έναρξη κάθε τμήματος μάθησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευομένων.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης

 

Υποβολή Αιτήσεων από 29/09/2014 μέχρι 10/10/2014 στο Δημαρχείο Αγκιστρίου κάθε Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή από 10:00 με 13:00