ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: «Να αυξηθούν οι Αντιδήμαρχοι σε Κύθηρα, Πόρο και Σπέτσες»

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Ο Βουλευτής ΝΔ Α΄ Πειραιώς & Νήσων, κ. Χριστόφορος Μπουτσικάκης κατέθεσε σήμερα την υπ’ αρ. 5012/11-3-2021 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας: α) να συμπεριληφθούν τα Κύθηρα, ο Πόρος και οι Σπέτσες στα μικρά νησιά, με αύξηση του πληθυσμιακού ορίου κατάταξης των «Μικρών Νησιωτικών Δήμων» από 3.500 σε 5.000 κατοίκους, και β) να αυξηθεί ο ανώτατος προβλεπόμενος αριθμός αντιδημάρχων σε αυτά.

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, με νόμο που ψήφισε η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (Ν. 4555/2018), στην κατηγορία των «Μικρών Ηπειρωτικών και Μικρών Ορεινών Δήμων», υπάγονται οι ηπειρωτικοί δήμοι με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, ενώ στην κατηγορία των «Μικρών Νησιωτικών Δήμων» υπάγονται οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους.

Αυτό έχει ως συνέπεια, τα Κύθηρα, ο Πόρος και οι Σπέτσες -νησιά της Περιφέρειας Α΄ Πειραιώς & Νήσων με πληθυσμό από 3.500 έως 5.000 κατοίκους- να μην κατατάσσονται στους «Μικρούς Νησιωτικούς Δήμους», με αποτέλεσμα να στερούνται την αντίστοιχη νομική, διοικητική και δημοσιονομική αντιμετώπιση και ιδίως τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν όλοι οι μικροί -ηπειρωτικοί, ορεινοί και νησιωτικοί- δήμοι για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η διάκριση αυτή ανάμεσα σε ηπειρωτικούς - ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, όπως νομοθετήθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, θέτει σε δυσμενή θέση τα Κύθηρα, τον Πόρο και τις Σπέτσες, που είναι στην πραγματικότητα μικρά νησιά (και μάλιστα με πληθυσμό πολύ μικρότερο των 10.000 κατοίκων που ισχύει για την κατάταξη των μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών δήμων).

Το ίδιο προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4555/2018, η οποία δικαιολογεί την ειδική αντιμετώπιση των μικρών νησιωτικών δήμων, επειδή «χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλιπή υπηρεσιακή στελέχωση» και «η πρόσβαση των πληθυσμών τους σε δημόσιες υπηρεσίες είναι σαφώς δυσχερέστερη από εκείνη των υπολοίπων κατηγοριών», δηλαδή ακριβώς ό,τι ισχύει στην πράξη και για τα Κύθηρα, τον Πόρο και τις Σπέτσες.

Τέλος, ο Βουλευτής επισημαίνει τη σημασία που έχει για τις δημοτικές αρχές των νησιών αυτών, ενόψει των αυξημένων αναγκών τους, η δυνατότητα ορισμού ικανού αριθμού αντιδημάρχων, όπως άλλωστε εγκαίρως μερίμνησε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την τρέχουσα θητεία (Ν. 4635/2019), που συνδέεται ευθέως και με τον αριθμό των συνεργατών που δικαιούνται οι δήμοι για τη στελέχωση και την καλή λειτουργία τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη, υπόψιν Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα

Θέμα: Ανάγκη αύξησης του πληθυσμιακού ορίου κατάταξης των  «Μικρών Νησιωτικών Δήμων» και δυνατότητα ορισμού ικανού αριθμού  αντιδημάρχων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το Ν.  4555/2018, στην κατηγορία των «Μικρών Ηπειρωτικών και Μικρών Ορεινών Δήμων», υπάγονται οι ηπειρωτικοί δήμοι με πληθυσμό κάτω των 10.000  κατοίκων, ενώ στην κατηγορία των «Μικρών Νησιωτικών Δήμων» υπάγονται  οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους. 

Αυτό έχει ως συνέπεια, τα Κύθηρα, ο Πόρος και οι Σπέτσες -νησιά της Περιφέρειάς μου με πληθυσμό από 3.500 έως 5.000 κατοίκους- να μην  κατατάσσονται στους «Μικρούς Νησιωτικούς Δήμους», με αποτέλεσμα να  στερούνται την αντίστοιχη νομική, διοικητική και δημοσιονομική αντιμετώπιση και ιδίως τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν όλοι οι μικροί -ηπειρωτικοί,  ορεινοί και νησιωτικοί- δήμοι για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η διάκριση αυτή ανάμεσα σε ηπειρωτικούς - ορεινούς και νησιωτικούς δήμους,  όπως νομοθετήθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, θέτει σε δυσμενή  θέση τα νησιά μας τα οποία είναι στην πραγματικότητα μικρά (και μάλιστα με  πληθυσμό πολύ μικρότερο των 10.000 κατοίκων που ισχύει για την κατάταξη  των μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών δήμων). 

Το ίδιο προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4555/2018, η οποία  δικαιολογεί την ειδική αντιμετώπιση των μικρών νησιωτικών δήμων, επειδή «χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλιπή υπηρεσιακή στελέχωση» και «η  πρόσβαση των πληθυσμών τους σε δημόσιες υπηρεσίες είναι σαφώς  δυσχερέστερη από εκείνη των υπολοίπων κατηγοριών», δηλαδή ακριβώς ό,τι  ισχύει στην πράξη και για τα νησιά που προανέφερα. 

Επιπλέον, ενόψει των αυξημένων αναγκών των νησιών αυτών, σημαντική για  τις δημοτικές αρχές είναι και η δυνατότητα ορισμού ικανού αριθμού αντιδημάρχων, όπως άλλωστε εγκαίρως μερίμνησε η Κυβέρνησή μας για την  τρέχουσα θητεία (άρθρο 177 του Ν. 4635/2019), ο οποίος συνδέεται ευθέως  και με τον αριθμό των συνεργατών που δικαιούνται οι δήμοι για τη στελέχωση  και την καλή λειτουργία τους. 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: 

1) Προτίθεσθε να εξετάσετε την αύξηση του πληθυσμιακού ορίου  κατάταξης των «Μικρών Νησιωτικών Δήμων», από 3.500 σε 5.000 κατοίκους; 

2) Προτίθεσθε να εξετάσετε τη δυνατότητα αύξησης του ανώτατου  προβλεπόμενου αριθμού αντιδημάρχων στα νησιά αυτά;