ΕΦΕΤ: 7 πρόστιμα σε επιχειρήσεις στον Πειραιά, τον Κορυδαλλό και τον Ρέντη – Δείτε ποιες είναι οι επωνυμίες


Έπειτα από σχετικούς ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις, σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, κατά το μήνα Δεκέμβριο του ημερολογιακού έτους 2013 διαπιστώθηκαν 87 παραβάσεις.

Δεν ήταν όμως λίγες και οι επιχειρήσεις που βρέθηκαν να παραβαίνουν τον νόμο σε Πειραιά, Κορυδαλλό και Ρέντη.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ επέβαλε κυρώσεις σε 7 επιχειρήσεις στις περιοχές του ευρύτερου Πειραιά που προαναφέρθηκαν.

Δείτε ποιες ήταν οι επιχειρήσεις και οι παραβάσεις αυτών σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΤ:

Πρόστιμο € 2.500 στο εστιατόριο εντός ξενοδοχείου ΘΕΟΞΕΝΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΑΞ 
Α.Ε. – PIRAEUS THEOXENIA στον Πειραιά διότι διαπιστώθηκε : 
– Μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου. 

Πρόστιμο € 1.500 στην επιχείρηση Χ. ΚΟΡΔΑΣ – Α. ΖΑΡΓΑΝΗ Ο.Ε. – 
ΚΑΡΑΜΕΛΑ στον Κορυδαλλό διότι διαπιστώθηκε σε επανέλεγχο : 
– Ελλιπής τεκμηρίωση των διαδικασιών αναφορικά με τα αρχεία αυτοελέγχου. 

Πρόστιμο € 4.000 στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΦΕΞΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
– ΠΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΥ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ στον Κορυδαλλό διότι 
διαπιστώθηκαν : 
– Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού. 
– Μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου. 

Πρόστιμο € 2.000 στο εστιατόριο ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. – O’ CONNELL στον Πειραιά διότι διαπιστώθηκε : 
– Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας. 

Πρόστιμο € 1.500 στο εργαστήριο παραγωγής έτοιμων γευμάτων ALPHA GLOBAL 
TRADING A.E.B.E. – SPLENDID ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη διότι 
διαπιστώθηκε : 
– Ελλιπής τεκμηρίωση των αρχείων του συστήματος αυτοελέγχου. 

Πρόστιμο € 3.000 στο αρτοποιείο ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΚΑ – ΜΑΙΡΟΥΛΑ στον Πειραιά 
διότι διαπιστώθηκαν : 
– Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα. 
Πρόκειται για τρόφιμα με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας και αλεύρι με 
ζωντανά έντομα.