Η εταιρία Νavarino Α.Ε. σε συνεργασία με την ΚΟΔΕΠ στηρίζει & επιμορφώνει ανενεργούς Πειραιώτες ναυτικούς


Υλοποίηση νέας και καινοτόμου πιλοτικής δράσης για την επιμόρφωση ανενεργών ναυτικών με δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού, σε συνεργασία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με την εταιρεία «Νavarino Α.Ε.»

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά – ΚΟ.Δ.Ε.Π. επεκτείνει για μία ακόμη φορά τις δράσεις της, συνάπτοντας Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρεία «Νavarino Α.Ε.».

Ζώντας από το 2020 μία πρωτοφανή υγειονομική κρίση, η «Navarino Α.Ε.» ξεκίνησε μία άριστη συνεργασία υποστήριξης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων ωφελούμενων της ΚΟ.Δ.Ε.Π., μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί:

η διάθεση διατακτικών αλυσίδας σούπερ μάρκετ, η διάθεση πακέτων τροφίμων και ελαιόλαδου, η δωρεά ημιφορτηγού οχήματος το οποίο έδωσε στην ΚΟ.Δ.Ε.Π. τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμα πιο αποτελεσματικά τις υπηρεσίες της σε άτομα και ηλικιωμένους με αδυναμία μετακίνησης, η κάλυψη του κόστους μεταφοράς υλικού ανακαίνισης του εξοπλισμού των ξενώνων της ΚΟ.Δ.Ε.Π., τα «Γεύματα Αγάπης» σε κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς οικογένειες του Δήμου Πειραιά.

Την πολύ ενεργή και αποδοτική αυτή συνεργασία έρχεται να υποστηρίξει μία ακόμη νέα δράση καινοτόμου χαρακτήρα, που αφορά στην επιμόρφωση ανενεργών ναυτικών, με τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablets, πρόσβαση στο διαδίκτυο, laptop και projector) στους συμμετέχοντες, αλλά και στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της ΚΟ.Δ.Ε.Π..

 

Σκοπός της κοινής αυτής δράσης είναι να υποστηριχθούν μέσα από την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων ανενεργοί ναυτικοί, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωσή τους για επανένταξη στην εργασία.

Μελλοντικός στόχος είναι η ενίσχυση της δράσης και με τη συμμετοχή άλλων εταιρειών που υλοποιούν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον κλάδο της ναυτιλίας στα όρια του Δήμου Πειραιά, ώστε το πρόγραμμα επιμόρφωσης να επεκταθεί και να εξυπηρετήσει ακόμα περισσότερους δυνητικά ωφελούμενους ανενεργούς ναυτικούς.

Από την πλευρά της ΚΟ.Δ.Ε.Π. θα διατεθούν οι δυνητικά ωφελούμενοι για το πρόγραμμα κατάρτισης κατόπιν αξιολόγησης ευαλωτότητας και διάθεσης για συμμετοχή στη δράση, και θα διατεθεί ο χώρος επιμόρφωσης καθώς και εθελοντής καθηγητής από τη δράση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, προκειμένου να υλοποιηθεί ο κύκλος μαθημάτων επιμόρφωσης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι κατά προτεραιότητα οι ανενεργοί πρώην ναυτικοί, άνεργοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, υφιστάμενοι ωφελούμενοι της ΚΟΔΕΠ, πληγέντες από τις κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης αλλά και της πανδημίας του Covid-19.

Η επιλογή των επωφελούμενων έχει γίνει βάση συγκεκριμένων κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων ευαλωτότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων στην πρόσβαση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά κ. Ιωάννης Βοϊδονικόλας δήλωσε:

«Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. επεκτείνει για ακόμη μια φορά τα προγράμματα στήριξης των ωφελούμενών της, σε συνεργασία και με την καθοριστική συμβολή της εταιρίας «Νavarino Α.Ε.».

Η εν λόγω κοινωνική δράση αφορά στον ευαίσθητο τομέα της Ναυτιλίας, ο οποίος είναι συνυφασμένος με την ιστορική και επιχειρηματική πορεία τόσο της χώρας, όσο και του Πειραιά.

Στόχος μας είναι η επιμόρφωση και η μετέπειτα αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού των Πειραιωτών ναυτικών, από τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες, αρκετές εκ των οποίων εδράζονται στην πόλη μας.

Είμαι πεπεισμένος ότι το συγκεκριμένο καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης των ανενεργών ναυτικών, ωφελούμενων της ΚΟ.Δ.Ε.Π., θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και σύντομα θα προσελκύσει το ενδιαφέρον υποστήριξης περισσότερων εταιριών από τον τομέα της ναυτιλίας.

Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά δημόσια την εταιρία «Νavarino Α.Ε.» για τη διαχρονική στήριξη του έργου της ΚΟ.Δ.Ε.Π., αλλά και για τη δυνατότητα που μας δίνει να ανοίξουμε νέους δρόμους κοινωνικής προσφοράς και νέες ευκαιρίες για ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.»