Συνάντηση Βοϊδονικόλα – Συρεγγέλα για στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Πειραιά


Ο Πρόεδρος της ΚΟΔΕΠ κ. Ιωάννης Βοϊδονικόλας, πραγματοποίησε χθες συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μαρία Συρεγγέλα, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο κ. Βοϊδονικόλας παρουσίασε τα στατιστικά στοιχεία των ωφελούμενων της ΚΟΔΕΠ πολύτεκνων, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, και σημείωσε ότι κατά το τελευταίο εξάμηνο έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη αύξηση στα νοικοκυριά του Δήμου Πειραιά που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Επιπλέον συζητήθηκαν ζητήματα ισότητας των φύλων και στρατηγικές οικογενειακής πολιτικής, καθώς και η από κοινού συνεργασία της ΚΟΔΕΠ με το Υφυπουργείο αναφορικά με την κοινή υλοποίηση έργων και προγραμμάτων για την ενδυνάμωση των γυναικών και την οικογενειακή προστασία.

Η κ. Συρεγγέλα σημείωσε ότι είναι υψίστης σημασίας η σύμπραξη του Υφυπουργείου με νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ όπως η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, μιας και δίνουν μία ουσιαστική και σε βάθος διάσταση στο σχεδιασμό και εφαρμογή κοινών στρατηγικών οικογενειακής πολιτικής.

Ο κ. Βοϊδονικόλας επεσήμανε ότι η ΚΟΔΕΠ έχει γυρίσει μία νέα σελίδα, όπου νέες κοινωνικές δράσεις ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης σχεδιάζονται από κοινού με φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, με σκοπό πάντα την επέκταση των υφιστάμενων δράσεων του οργανισμού και την εφαρμογή νέων καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων στον Δήμο Πειραιά.