ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Νέες θέσεις εργασίας στον ΟΠΑΝ


Σε 27 νέες προσλήψεις με 12μηνη σύμβαση έργου προχωρά ο ΟΠΑΝ του Δήμου Πειραιά προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για τη λειτουργία του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά.

Ειδικότερα, ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά  27 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.), που εδρεύει στον Πειραιά, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.), Καραγεώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Πειραιάς, Τ.Κ. 185 33, πληρ. 210-4136355. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από Τρίτη 04/11/2014 έως και Πέμπτη 13/11/2014 και τις ώρες 9:30 – 14:00.

Όσοι πληρούν τα προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής η οποία και θα συνεδριάσει στο Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά επί της οδού Π. Βλαχάκου 34 & Σαλαμίνος, Αγ. Σοφία Πειραιάς, την Τετάρτη 19/11/2014 (την έκτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή, να παραστούν ενώπιον της για πρακτική δοκιμασία ή από οριζόμενο από αυτή ειδικό εξεταστή.