Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Παλαιάς Κοκκινιάς «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

Το νέο διοικητικό συμβούλιο και τα λοιπά όργανα του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαιάς Κοκκινιάς «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»,  εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν την Κυριακή 24/02/2013.
.

Από τα 700 μέλη προσήλθαν να ψηφίσουν τα 309 και εξελέγησαν κατά αλφαβητική σειρά:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο οι: Καραγιάννη Χρυσή, Καραπαναγιωτίδης Αναστάσιος, Κουφός Παναγιώτης, Μακρή Μαρία, Μακρυδάκης Γεώργιος, Σκρόμπολα Αθανασία, Σταματελάτος Νικόλαος. 

Αναπληρωματικά μέλη οι: Γεροκώστα Κωνσταντίνα, Μπαχτσεβάνη Ειρήνη, Πρωιμάκης Μιχάλης.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι: Καραπαναγιωτίδου Βικτωρία, Σάββα Παρασκευή, Ψωμάς Στυλιανός.

Μετά από συγκρότηση σε σώμα τοποθετούνται οι: 
Σταματελάτος Νικόλαος (Πρόεδρος) Καραγιάννη Χρυσή (Αντιπρόεδρος) Καραπαναγιωτίδης Αναστάσιος (Γενικός Γραμματέας)Κουφός Παναγιώτης (Ειδικός Γραμματέας)Μακρυδάκης Γεώργιος (Ταμίας)Μακρή Μαρία (Μέλος)Σκρόμπολα Αθανασία (Μέλος)