Ημερίδα με θέμα «Δίκτυο για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη» στον Κορυδαλλό

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Δίκτυο για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»,ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ως εταίρος,απευθύνει κάλεσμα σε δυνητικούς εργοδότες και διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Πρωτοβουλία αντιμετώπισης της ανεργίας και δράσεων υποστήριξης ευάλωτων ομάδων"

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού (Καραολή και Δημητρίου 68-70) σήμερα, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ.
Πρόσωπο επαφής: Κατερίνα Ρουσσάκη / Τηλ. 2104015451

Πρόγραμμα Ημερίδας 

10:30-11:00 Προσέλευση – εγγραφές 
11:00-11:30 Χαιρετισμοί 
- Πρόεδρος Α.Σ. Επάνοδος, κ. Νικολόπουλος Γεώργιος 
- Πρόεδρος ΠΕΣΥΔΑΠ, κ. Γρηγόρης Γουρδομιχάλης 
- Δήμαρχος Κορυδαλλού, κ. Σταύρος Κασιμάτης 
 
11:30 – 12:10 Ολομέλεια 
- «Οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων του Σχεδίου», κ. 
Ηρακλής Μπουμπουράκας 
- «Η πορεία της συμβουλευτικής των ωφελουμένων του Σχεδίου», κα Ρένα 
Φωκά & κα. Ελένη Ρηγούτσου 
- Κοινωνική επιχειρηματικότητα – Δυνατότητες και αδυναμίες, κ Άγγελος 
Φίσκιλης & κα. Ματίνα Κανάκη 
- Καλή εφαρμογή κοινωνικής επιχειρηματικότητας – Η περίπτωση της 
«ΚΟΙΝΣΕΠ Η ΕΚΑΤΗ», κ Στέφανος Τσολακίδης 
 
12:10 – 12:30 Συζήτηση 
12: 30 – 13:00 Διάλειμμα – Γεύμα 
 
13:00 – 14:30 Παράλληλα εργαστήρια 
Εργαστήριο 1: Απασχόληση ευπαθών ομάδων και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
Εργαστήριο 2: Κοινωνικές επιχειρήσεις: Από τη θεωρία στην πράξη 
Εργαστήριο 3: Mentoring 
Η Πράξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» 
υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 
ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού 
σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
Η Είσοδος θα είναι ελεύθερη.