Εντοπίστηκαν φράουλες με ιδιαίτερα επικίνδυνο φυτοφάρμακο στη Λαχαναγορά του Ρέντη;


Οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών του Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο των συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν στους χώρους των τελωνείων του Πειραιά προχώρησαν στις εξής δεσμεύσεις: 

1) άλευρα σπερμάτων κυάμοψης, προϊόν που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη ζωοτροφών, συνολικού βάρους 42 τόνων προέλευσης Ινδίας.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στις 21-03-2014  στο χώρο του Ε΄ τελωνείου Πειραιά και οι επόπτες  εντόπισαν και δέσμευσαν 840 σάκους με άλευρα σπερμάτων κυάμοψης, συνολικού βάρους 42 τόνων προέλευσης Ινδίας, λόγω απουσίας της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία σήμανσης επί της συσκευασίας.

2) φορτίου με στραγάλια, προέλευσης Τουρκίας, συνολικού καθαρού βάρους 13 τόνων.

Συγκεκριμένα στις 01-04-2014 στο χώρο του Ε΄ τελωνείου του Πειραιά, δεσμεύτηκαν 1330 χαρτοκιβώτια και σάκους με στραγάλια, συνολικού καθαρού βάρους 13 τόνων, προέλευσης Τουρκίας, λόγω λανθασμένης και παραπλανητικής σήμανσης επί της συσκευασίας ως προς τη χώρα προέλευσης, καθώς το προϊόν παρουσιαζόταν ως Ελληνικό. 

Τέλος μετά από κατεπείγον έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά τη διακίνηση φράουλας με υπόνοιες για παρουσία υπολειμμάτων του φυτοπροστατευτικού προϊόντος formetanate, εντόπισαν και δέσμευσαν στην Κεντρική λαχαναγορά του Ρέντη 550 κιλά φράουλες προέλευσης Νέας  Μανωλάδας  Ηλείας.

Συγκεκριμένα, στις 27-03-2014 κατά τον διενεργηθέντα επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση στην Κεντρική λαχαναγορά του Ρέντη, οι ελεγκτές προχώρησαν στη δέσμευση και δειγματοληψία σε φράουλες συνολικού βάρους 550 κιλών, προκειμένου μετά από εργαστηριακή ανάλυση να προσδιοριστεί εάν η συγκέντρωση του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων.

Μετά τα παραπάνω, η συγκεκριμένη ποσότητα φράουλας παραμένει δεσμευμένη και δεν επιτρέπεται η διακίνησή της μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, δεδομένου ότι το εν λόγω φυτοπροστατευτικό προϊόν σε συγκέντρωση ανώτερη από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.