Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά – Ξεκίνησαν οι εγγραφές!

Created with GIMP

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πειραιά δημιουργήθηκε για τους ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση.

Τα μαθήματα γίνονται καθημερινά από τις 17:00 το απόγευμα έως τις 21:00 το βράδυ και φυσικά η φοίτηση είναι δωρεάν.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι καινοτόμα Σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Created with GIMP

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη.

Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.

Βασικό γνώρισμα των εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Πειραιά είναι η συνεχής κατάρτιση και ενημέρωσή τους πάνω στις καινούργιες επιστημονικές και παιδαγωγικές μεθόδους που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων.

Οι εκπαιδευτικοί στα ΣΔΕ βοηθούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», συνεργάζονται με συναδέλφους τους όχι μόνο εντός της ίδιας σχολικής μονάδας αλλά συχνά και με συναδέλφους των ευρωπαϊκών σχολείων και γνωρίζουν απαραίτητα τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Το σχολείο λειτουργεί με απογευματινό ωράριο 17.00 – 21.00 από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου.

Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα ΣΔΕ είναι τα ακόλουθα:

▪Ελληνική Γλώσσα

▪Μαθηματικά

▪Αγγλική Γλώσσα

▪Κοινωνική Εκπαίδευση

▪Πληροφορική

▪Φυσικές Επιστήμες

▪Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

▪Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή

Εγγραφές γίνονται στα γραφεία του σχολείου καθημερινά 17.30 -20.00.