ΠΑΠΕΙ: ISO για το Μεταπτυχιακό του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών


To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “MSc in Shipping Management” του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία τον απαιτούμενο έλεγχο και πιστοποιήθηκε συμφώνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 από το φορέα πιστοποίησης Lloyd’Register.

To MSc in Shipping Management είναι ένα από τα πρώτα Μεταπτυχιακά Προγράμματα δημοσίων ΑΕΙ στην Ελλάδα, που λαμβάνει την πιστοποίηση. Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αναγνωρίζεται ως η βάση για κάθε οργανισμό στην προσπάθεια του να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο θα του εξασφαλίζει διαρκώς ποιοτική βελτίωση.

Η πιστοποίηση αυτή μαζί με την ευρεία αναγνώριση που έχει τύχει τόσο από την ναυτιλιακή αγορά (ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι περισσότεροι των αποφοίτων μας έχουν προσφορά εργασίας σε ναυτιλιακές εταιρείες) όσο και τους επαγγελματίες του χώρου (ενδεικτικά το Πρόγραμμα παρέχει τον μέγιστο αριθμό αναγνωρίσεων -exemptions- στις εξετάσεις του Institute of Chartered Shipbrokers) αλλά και την ικανοποίηση των φοιτητών και αποφοίτων μας εγγυώνται ένα μεγάλης αναγνωρισιμότητας και αξίας τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών.