ΕΚΛΟΓΕΣ 2019: Δείτε τι χρώματα θα έχουν τα ψηφοδέλτια για Δημοτικές, Περιφερειακές και Ευρωεκλογές

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα καθενός από τα 4 παραβάν και καθεμιάς από τις 4 κάλπες, που θα υπάρχουν σε κάθε εκλογικό τμήμα, στις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 και τις επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019. Κάθε μια από τις 4 εκλογές, θα έχει το δικό της χρώμα: μωβ οι Ευροεκλογές, κίτρινο οι δημοτικές, πορτοκαλί οι κοινοτικές και γαλάζιο οι περιφερειακές.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει:

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α) Καθορίζουµε τo διακριτικό γνώρισµα της αφίσας που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσµατα (παραβάν) ψηφοφορίας ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως κατωτέρω:


«ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019»
Α1. Η κάλπη που χρησιµοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέρει στην εξωτερική επιφάνεια της εµπρόσθιας κάθετης πλευράς αυτής, της ορατής από τους ψηφοφόρους, έντυπη αφίσα µωβ απόχρωσης και διαστάσεων 35 x 50 εκατοστών του µέτρου, πάνω στην οποία αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα λευκής απόχρωσης η φράση: «ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019»
Α2. Το ειδικό διαχώρισµα (παραβάν) που χρησιµοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέρει στη µία εξωτερική πλευρά, την ορατή από τους ψηφοφόρους, την ίδια έντυπη αφίσα που προαναφέρθηκε στην παράγραφο Α1 της παρούσας.

«∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019»
Β) Καθορίζουµε το διακριτικό γνώρισµα της αφίσας που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσµατα (παραβάν) ψηφοφορίας για την εκλογή των δηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων ως κατωτέρω:
Β1. Η κάλπη που χρησιµοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη των δηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων φέρει στην εξωτερική επιφάνεια της εµπρόσθιας κάθετης πλευράς αυτής, της ορατής από τους ψηφοφόρους, έντυπη αφίσα κίτρινης απόχρωσης και διαστάσεων 35 x 50 εκατοστών του µέτρου, πάνω στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράµµατα λευκής απόχρωσης η φράση: «∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019»
Β2. Το ειδικό διαχώρισµα (παραβάν) που χρησιµοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη των δηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων φέρει στη µία εξωτερική πλευρά, την ορατή από τους ψηφοφόρους, την ίδια έντυπη αφίσα που προαναφέρθηκε στην παράγραφο Β1 της παρούσας.

«ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019»
Γ) Καθορίζουµε το διακριτικό γνώρισµα της αφίσας που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσµατα (παραβάν) ψηφοφορίας για την εκλογή των συµβούλων και προέδρων κοινοτήτων ως κατωτέρω:
Γ1. Η κάλπη που χρησιµοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη των συµβούλων και προέδρων κοινοτήτων φέρει στην εξωτερική επιφάνεια της εµπρόσθιας κάθετης πλευράς αυτής, της ορατής από τους ψηφοφόρους, έντυπη αφίσα πορτοκαλί απόχρωσης και διαστάσεων 35 x 50 εκατοστών του µέτρου, πάνω στην οποία αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα λευκής απόχρωσης η φράση: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019»
Γ2. Το ειδικό διαχώρισµα (παραβάν) που χρησιµοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη των συµβούλων και προέδρων κοινοτήτων φέρει στη µία εξωτερική πλευρά, την ορατή από τους ψηφοφόρους, την ίδια έντυπη αφίσα που προαναφέρθηκε στην παράγραφο Γ1 της παρούσας.

 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019»
∆) Καθορίζουµε το διακριτικό γνώρισµα της αφίσας που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσµατα (παραβάν) ψηφοφορίας για την εκλογή των περιφερειαρχών και περιφερειακών συµβούλων ως κατωτέρω:
∆1. Η κάλπη που χρησιµοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειαρχών και περιφερειακών συµβούλων φέρει στην εξωτερική επιφάνεια της εµπρόσθιας κάθετης πλευράς αυτής, της ορατής από τους ψηφοφόρους, έντυπη αφίσα γαλάζιας απόχρωσης και διαστάσεων 35 x 50 εκατοστών του µέτρου, πάνω στην οποία αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα λευκής απόχρωσης η φράση: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019»
∆2. Το ειδικό διαχώρισµα (παραβάν) που χρησιµοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειαρχών και περιφερειακών συµβούλων φέρει στη µία εξωτερική πλευρά, την ορατή από τους ψηφοφόρους, την ίδια έντυπη αφίσα που προαναφέρθηκε στην παράγραφο ∆1 της παρούσας. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019»