Τι ισχύει για τους σταυρούς προτίμησης και τους βουλευτές που εκλέγονται ανά περιφέρεια


Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις εκλογές 2015 κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, βάζοντας σταυρό δίπλα από το όνομα του υποψηφίου στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού:

α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.

β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.

γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς.

δ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.

Δείτε τον πίνακα με τις έδρες ανά εκλογική περιφέρεια:

pinakas eklog

Πηγή: kalpes15.gr