Πρόγραμμα Επανεκκίνησης της Εστίας 100.000€ μέσω της Trust


Υλοποιείται  το Πρόγραμμα της Επανεκκίνησης  της Εστίασης από 11/5

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10

– 56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.21

– 56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20

– 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.
 2. Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει.
 3. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

α) Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.

β) Να έχουν κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους  επιλέξιμους ΚΑΔ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΔ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ 11/5/2021
 2. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 3. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ MY BUSSINESS SUPORT ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 4. IBAN ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή επιχείρησης μέσω gov.gr(ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
 7. Ε3 2019
 8. Φ2 ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 2020 

Περισσότερες Πληροφορίες : https://trustcc.gr/

Δυτική Ελλάδα: 26210 22713|6985759778

Αττική (Νέα Ιωνία): 6953007646

Κυκλάδες (Σαντορίνη): 6987425996|6987653676

email: [email protected]