Στενεύει ο χρόνος για διορθώσεις του Ε9


Όσοι προγραμματίζουν αλλαγές στο έντυπο Ε9 για τα ακίνητα, θα πρέπει να τις κάνουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 19ης Δεκεμβρίου, διότι διαφορετικά θα καταστούν εκπρόθεσμοι.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) δεν φαίνεται διατεθειμένη να δώσει νέα παράταση για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 της περιόδου 2011-2013 (χωρίς πρόστιμα).

Ανώτατα στελέχη της ΓΓΔΕ ξεκαθάρισαν στη διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών πως δεν πρόκειται να δοθεί παράταση, διότι η νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ πρέπει να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών δεν θα εργασθούν αρκετές από τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι το τέλος του χρόνου.

Να σημειωθεί ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ βγαίνουν αυτόματα με την τροποποίηση του εντύπου Ε9. Ταλαιπωρία υφίστανται όσοι έχουν μείωση φόρου μεγαλύτερη από 300 ευρώ καθώς θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά στην εφορία για να εξηγήσουν τους λογούς για τους οποίους την δικαιούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

-Η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης Ε9, για το έτος 2010, επιβαρύνεται με αυτοτελές πρόστιμο 120 ευρώ το οποίο, κατόπιν συμβιβασμού με τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μπορεί να μειωθεί στα 40 ευρώ.

-Η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης Ε9, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, δεν συνεπάγεται την επιβολή αυτοτελούς προστίμου, εφόσον το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι χρεωστικό ή μηδενικό.

-Η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για το έτος 2014 δεν επισύρει κανένα πρόστιμο και κανένα πρόσθετο φόρο.

Πηγή: euro2day.gr