Πού θα διδάσκει από τη νέα χρονιά η Περιστέρα Μπαζιάνα


Η σύζυγος του Πρωθυπουργού κατέθεσε το φάκελό της, ο οποίος αξιολογήθηκε από την αρμόδια επιτροπή των πανεπιστημιακών και όπως λένε οι πληροφορίες η Μπέτυ Μπαζιάνα είχε μακράν τον καλύτερο φάκελο από όλους τους ενδιαφερόμενους…

ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΦΕΤΟΣ Η ΜΠΕΤΥ ΜΠΑΖΙΑΝΑ