ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Αυτές είναι οι περιοχές της Αττικής που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Óôéãìéüôõðá áðü ôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò,óÞìåñá åðÝôåéïò 25çò Ìáñôßïõ.Áäåéá ðüëç êáèþò óõíå÷ßæåôáé ç áðáãüñåõóç ôçò êõêëïöïñßáò ãéá 3ç ìÝñá,ùò ìÝôñï åìðüäéóçò ôçò åîÜðëùóçò ôïõ êïñïíïúïý, ÔåôÜñôç 25 Ìáñôßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Συναγερμό στις υγειονομικές αρχές της χώρας προκαλεί η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού. Παρά το lockdown η διασπορά της νόσου είναι πολύ μεγάλη με την Αττική να «βράζει» με 1.159 κρούσματα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας όπου οι νέες διαγνώσεις έφτασαν τις 318, ενώ και ο Πειραιάς εξελίσσεται σε υγειονομική «βόμβα» με 202 κρούσματα μέσα σε μια ημέρα!

Ακολουθεί ο δυτικός τομέας της Αθήνας με 185 κρούσματα, ο βόρειος τομέας της Αθήνας με 155 και ο νότιος τομέας Αθηνών με 107.

Η Ανατολική Αττική είναι με 103 νέες διαγνώσεις ενώ διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση στην Δυτική Αττική όπου καταγράφηκαν 41 κρούσματα.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι όμως και η κατάσταση που διαμορφώνεται στη Θεσσαλονίκη όπου εντοπίστηκαν 304 νέες λοιμώξεις και στην Αχαΐα όπου καταγράφηκαν 112.

ΠΗΓΗ: protothema.gr