Η σημασία των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων μισθοδοσίας για τα τμήματα HR

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η καρδιά και το μυαλό μίας επιχείρησης, η κινητήριος δύναμη.  Για τον λόγο αυτό, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία η χρήση ενός ολοκληρωμένου λογισμικού συστήματος HRM για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος HR.  Ο βασικός στόχος ενός σωστού HRM πληροφοριακού συστήματος είναι η οργάνωση και η παρακολούθηση όλων των εργασιακών υποσυνόλων και σχέσεων εργασίας της επιχείρησης.

Τα σύγχρονα τμήματα HR, πλέον, έχουν βασικό τους μέλημα την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανάδειξη και σωστή διαχείριση της αξίας που προσφέρει ο ανθρώπινος παράγοντας και τον τρόπο που αυτά τα στοιχεία θα τα διαχειριστούν με τρόπο τέτοιο που θα έχουν θετική συνεισφορά στα εταιρικά αποτελέσματα.  Όμως για να γίνει αυτό σωστά και αποτελεσματικά, οι HR managers πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους τα πλέον ενδεδειγμένα εργαλεία τεχνολογίας ώστε να μπορέσουν να έχουν καλύτερο έλεγχο, αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε ενημέρωση για να πάρουν επωφελείς επιχειρηματικές αποφάσεις.

Οι τεχνολογικές λύσεις λογισμικών συστημάτων για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που διατίθενται στην αγορά ποικίλλουν και μπορούν πλέον να ανταποκριθούν σε κάθε επιχειρησιακή ανάγκη. 

Ένα από τα ευρέως γνωστά Human Resources Management Systems για μία επιχείρηση είναι το λογισμικό  Μισθοδοσίας της EpsilonNet

Λογισμικά για Μισθοδοσία

Στην αγορά υπάρχουν πολλές εφαρμογές λογισμικών μισθοδοσίας. Μάλιστα τις περισσότερες φορές όλα τα δεδομένα HR και Μισθοδοσίας περιέχονται σε ένα ενιαίο σύστημα.  Με αυτό επιτυγχάνεται η εξάλειψη διπλών καταχωρίσεων ή μεταφοράς δεδομένων.

Λογισμικά για Παρουσία

Με τα αυτοματοποιημένα HRMS, πλέον, τα στελέχη HR αποφεύγουν τον χειροκίνητο εντοπισμό παρουσίας και δεδουλευμένων των εργαζομένων και εξοικονομούν χρόνο για την δουλειά τους.

Ωρομέτρηση

Σε αντίθεση με το παρελθόν, στις μέρες μας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης λογισμικού για την εισαγωγή δεδομένων στο σύστημά τους όσον αφορά την καταγραφή ωρών του ανθρώπινου δυναμικού τους σε σχέση με την μισθοδοσία. 

Η Epsilon Net

Μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες που καινοτόμησαν με την δημιουργία εξειδικευμένων λύσεων σε συστήματα μισθοδοσίας είναι η EpsilonNet μέσω της πλατφόρμας Epsilon Business.

Eιδικότερα, η EpsilonNet έχει αναπτύξει μία σειρά εφαρμογών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εφαρμογών μισθοδοσίας, επικεντρώνοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Παρακάτω, αναφέρουμε κάποιες από τις δυνατότητες που έχουν τα συστήματα Μισθοδοσίας της EpsilonNet:

 • Ενσωμάτωση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
 • Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων
 • Κάλυψη και των πιο εξειδικευμένων περιπτώσεων εργαζομένων
 • Πλήρης διαχείριση της μισθοδοσίας με δύο τρόπους: Αυτοματοποιημένη – Πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη
 • Αυτόματη εξαγωγή σε αρχείο των εντολών πληρωμής σε τράπεζες και των άρθρων Γενικής Λογιστικής.
 • Πλήρες ιστορικό και διαχείριση όλων των πρόσθετων παροχών
 • Πλήρες ιστορικό και διαχείριση όλων των κρατήσεων για ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Καθορισμός τύπου μισθοδοσίας (κανονική, παροχές, αποζημιώσεις, επιδόματα, αναδρομικά, δώρα).
 • Διαχείριση των συναλλαγών μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο. Δυναμικός καθορισμός πεδίων επιδομάτων.
 • Στατιστικά στοιχεία. Πληροφοριακές καταστάσεις.
 • Πλήρες ιστορικό διαχείρισης μισθοδοσίας και εισφορών εργοδότη η εργαζομένου
 • Πλήρες σύστημα κοστολόγησης με παρακολούθηση και επιμερισμό του κόστους μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους που σχεδιάζει και παραμετροποιεί ο χρήστης της εφαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.
 • Πλήρης διαχείριση σε ωράρια εργασίας και βάρδιες και σύνδεση με αυτόματο υπολογισμό ασφαλιστικών ημερών, ωρών, υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών, Αργιών.

Τα οφέλη για μία επιχείρηση και ιδιαίτερα για τους HR managers είναι σημαντικά:

1.      Ευχρηστία και Ταχύτητα στην διαδικασία υπολογισμών της μισθοδοσίας.

2.      Λειτουργικότητα χάρις στην μαζική ενημέρωση όλων των στοιχείων καταχώρησης μίας μισθοδοτικής περιόδου μέσα από μία μόνον φόρμα ή τη μαζική εισαγωγή όλων των στοιχείων ωρομέτρησης από οποιοδήποτε εξωτερικό αρχείο.

3.      Ασφάλεια χάρις στο ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης του χρήστη για αποφυγή λαθών, παραλέιψεων, λανθασμένων επιλογών. Πλήρης διατήρηση ιστορικότητας όλων των δεδομένων ανά μισθοδοτική περίοδο. 

4.      Μαζικότητα, Αυτοματοποίηση λειτουργιών, Παραμετροποίηση για το σύνολο των εργαζομένων όλων των εταιρειών και οι απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης είναι από τις βασικές ευκολίες και πλεονεκτήματα του λογισμικού.

5.      Μείωσης Λειτουργικού Κόστους

6.      Ασφάλεια στις αλλαγές της Νομοθεσίας και ελαχιστοποίηση της Γραφειοκρατίας

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα HRMS θα πρέπει να προσφέρει όλα τα παραπάνω και συγχρόνως να ενισχύει την εταιρική ευθύνη προς το προσωπικό της επιχείρησης διαμέσου υπηρεσιών διευκόλυνσης των εργαζομένων.  Σε αυτή την κατεύθυνση δραστηριοποιούνται σήμερα τα νέα συστήματα που συνεχώς κερδίζουν έδαφος έναντι των παλαιότερων προγραμμάτων HR & Μισθοδοσίας.