Κάντε τις μετακομίσεις σας έξυπνα και οικονομικά

Στη σύγχρονη κοινωνία την οποία ζούμε οι απαιτήσεις  των ημερών γίνονται όλο και περισσότερες καλώντας μας να προβούμε σε αλλαγές του βίου μας.  Αναντίρρητα, μια από τις αλλαγές  που όλοι έχουμε πραγματοποιήσει  είναι αυτή της μετακόμισης – μεταφοράς μας είτε όταν πρόκειται να μεταβούμε σε άλλο χώρο οικιακό ή εργασιακό είτε όταν πρόκειται να τακτοποιήσουμε απαραιτήτως το θέμα της μεταφοράς κάποιων αντικειμένων, επίπλων ή γενικότερα πραγμάτων σε άλλο χώρο. Με άλλα λόγια, για να επιτύχουμε αποτελεσματικά μια μετακόμιση όσο και μια μεταφορά οφείλουμε να είμαστε γνώστες των παραπάνω διαδικασιών εμείς οι ίδιοι, ώστε να έχουμε των έλεγχο των υποθέσεων μας.

 Αποτελεί κοινή διαπίστωση το γεγονός λοιπόν πως τόσο οι μεταφορές όσο και οι μετακομίσεις δεν είναι εύκολες υποθέσεις, μιας και απαιτούν χρόνο, μεθοδικότητα, οργάνωση και σωστή καθοδήγηση ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής διεκπεραίωση τους. Όπως γίνεται κατανοητό λοιπόν, έμπειροι μεταφορείς με πείρα και υπομονή κρίνονται αναγκαίοι σε περίπτωση που λάβουμε την απόφαση να προβούμε σε μετακόμιση οικιακού, επαγγελματικού, φοιτητικού ή οποιουδήποτε χώρου αλλά και σε μεταφορά οποιωνδήποτε ακόμα και μεγάλων ογκωδών αντικειμένων. Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν κρίνουμε αδήριτη την ανάγκη παρουσίασης για σωστές μετακομίσεις ώστε να είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι κάνοντας με επιτυχία, ασφάλεια και χωρίς άγχος την διαδικασία τόσο της μετακόμισης όσο και της μεταφοράς που επιθυμούμε.

Τι να προσέξω στις μετακομίσεις μου;  

 Αρχικά, πριν προβούμε στην διαδικασία της μετακόμισης οποιουδήποτε χώρου οφείλουμε να ενημερωθούμε με μια πρώτη εκτίμηση της τιμής από έμπειρους ειδικούς. Η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται γενικότερα στις μετακομίσεις και να αποτελεί το πρώτο στάδιο – βήμα για οποιοδήποτε χώρο. Η τιμή θα πρέπει να είναι ακριβής και συγκεκριμένη, ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε σωστά την όλη διαδικασία και να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως.

Ανυψωτικό μηχάνημα

 Στη συνέχεια, το συνεργείο γιαμετακόμισηπου θα επιλέξουμε θα πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως ανυψωτικό μηχάνημα, ώστε να μπορεί ανταποκριθεί επιτυχώς σε περιπτώσεις χώρων οικιακών ή εργασιακών, που βρίσκονται σε υψηλούς ορόφους ή όταν πρόκειται για διαμερίσματα που διαθέτουν ανελκυστήρα (ασανσέρ).

Μετακόμιση ηλεκτρικών συσκευών

Παράλληλα, στο πλαίσιο της μετακόμισης θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αποσύνδεσης όλων των ηλεκτρικών συσκευών (πλυντήριο, ηλεκτρική κουζίνα, τηλεόραση, στερεοφωνικά κλπ) αλλά και επανασύνδεσης τους στη νέα οικία που θα μεταβούμε.

Μεταφορά επίπλων

Πέρα από την τακτοποίηση των ηλεκτρικών συσκευών, σημαντικό ζήτημα αποτελεί  και η υπόθεση των επίπλων του εκάστοτε χώρου κατά την διαδικασία της μετακόμισης μας. Η ομάδα λοιπόν των μεταφορέων θα πρέπει να προβεί στην αποσυναρμολόγηση των επίπλων μας ( γραφείο, τραπέζι, κρεβάτι κλπ) ώστε να προβεί στην μεταφορά τους, καθώς και στην μετέπειτα συναρμολόγηση τους στο χώρο τον οποίο θα μεταβούμε.

Πακετάρισμα και χρήση αμπαλάζ στις μετακομίσεις 

Αναμφιβόλως, όλοι έχουμε στο χώρο μας αντικείμενα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την διαδικασία της μετακόμισης. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν το παραπάνω οφείλουμε να γνωρίζουμε πως το συνεργείο για μετακομίσεις που έχουμε επιλέξει αναλαμβάνει στο πλαίσιο της μετακόμισης την συσκευασία μικροαντικειμένων και το αμπαλάζ εύθραυστων αντικειμένων με ιδιαίτερη προσοχή και ασφάλεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη διεκπεραίωση τηςμετακόμισης μας χωρίς τον κίνδυνο των ζημιών.

Χώρος αποθήκευσης  

Ακόμη, θα πρέπει να αναφέρουμε απαραιτήτως πως πολλές είναι οι φορές που χρειαζόμαστε κάποιο χώρο αποθήκευσης για τα πράγματα μας και κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα από την μεταφορική, αποθήκευσης των συσκευών μας ή των επίπλων μας σε χώρους αποθήκης που διατίθενται και για αυτό το σκοπό. `

Το myConstructor αναλαμβάνει τις μετακομίσεις σας υπεύθυνα και οικονομικά

Συνοψίζοντας τα όσα προαναφέρθηκαν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η διαδικασία της μετακόμισης και της μεταφοράς αντικειμένων αποτελεί μια υπόθεση δύσκολη εάν δεν αντιμετωπιστεί μεθοδικά και έξυπνα. Αναφέροντας τα παραπάνω προσπαθήσαμε να δώσουμε μια εικόνα σωστής μετακόμισης – μεταφοράς. Στο myConstructor λοιπόν παρέχουμε την δυνατότητα γιαμετακομίσεις και μεταφορές με ασφάλεια και υπευθυνότητα σε οποιαδήποτε περιοχή κι αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε καθοδηγούμενοι και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες σας.

Δείτε περισσότερα στο myConstructor.gr