Το ερευνητικό έργο: «Κύκλος ζωής, επιπτώσεις και διαχείριση του χωροκατακτητικού είδους Callinectes sapidus (μπλε καβούρι)»

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Η Πράξη με τίτλο «Κύκλος ζωής, επιπτώσεις και διαχείριση του χωροκατακτητικού είδους Callinectes sapidus (μπλε καβούρι)» αποτελεί ερευνητική συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών ομάδων από το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας -ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Το μπλε καβούρι, ή όπως επιστημονικά ονομάζεται Callinectes sapidus”, εμφανίστηκε τη δεκαετία του ‘50 στα παράκτια οικοσυστήματα της Μεσογείου. Πρόκειται για ένα είδος ιδιαίτερα γνωστό στη Δυτική Ευρώπη όπου κατέχει υψηλή εμπορική αξία. Θεωρείται ως ένα εκ των πλέον επιβλαβών ξενικών ειδών της Μεσογείου, καθώς η παρουσία του στα υδάτινα οικοσυστήματα αποφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Μεταξύ των στόχων του ερευνητικού προγράμματος είναι η μελέτη του κύκλου ζωής του ξενικού είδους. Η βιολογία του είδους στις περιοχές φυσικής εξάπλωσής του είναι γνωστή, ωστόσο υπάρχει άγνοια όσον αφορά βασικές παραμέτρους της βιολογίας του στη Μεσόγειο. Στους στόχους της έρευνας ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων της παρουσίας και εξάπλωσής του στην αλιεία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος έγιναν γνωστές παράμετροι της βιολογίας του είδους, εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι από την εισαγωγή και την εξάπλωση του είδους. Χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνικές στη διερεύνηση της διατροφής του είδους, την εκτίμηση των αποθεμάτων καθώς και των φυλογενετικών σχέσεων των πληθυσμών του στην Ελλάδα.

Η Πράξη με τίτλο «Κύκλος ζωής, επιπτώσεις και διαχείριση του χωροκατακτητικού είδους Callinectes sapidus (μπλε καβούρι)» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες (συνεχής ανανέωση): https://bc.project.uoi.gr