Κατασχέθηκαν 3 τόνοι ακατάλληλα τρόφιμα

Τρεις τόνους ακατάλληλων τροφίμων τα οποία επρόκειτο να διατεθούν στην αγορά κατάσχεσαν οι ελεγκτές του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας Πειραιά τον Ιούλιο.

Συγκεκριμένα από το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας:
• Πραγματοποιήθηκαν 86 αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής πώλησης και εγκαταστάσεις τροφίμων ζωϊκής προέλευσης, βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις και κατασχέθηκαν συνολικά 3303 κιλά τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
• Διενεργήθηκαν 9 δειγματοληψίες για έλεγχο σε τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης και 29 δειγματοληψίες σε θαλασσινό νερό για βιοχημικό έλεγχο, καθώς και 63 δειγματοληψίες σε ζώντα δίθυρα μαλάκια.
• Πραγματοποιήθηκαν 5 επιθεωρήσεις εργαστηρίων παρακειμένων σε κρεοπωλεία και διερευνήθηκε 1 καταγγελία πολίτη για μη ασφαλή τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης.
• Χορηγήθηκαν 32 άδειες και 9 βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωϊκής προέλευσης και ζωϊκών υποπροϊόντων. 
• Χορηγήθηκαν 23 πιστοποιητικά εξαγωγής τροφίμων (αλιεύματα, κρέατα, γαλακτοκομικά) προς Τρίτες Χώρες, συνολικού βάρους 87 τόνων.


Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής πραγματοποιήθηκαν:
• 67 έλεγχοι σε νωπά, κατεψυγμένα και μεταποιημένα προϊόντα χωρίς να βεβαιωθούν παραβάσεις 
• 6 δειγματοληψίες σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
• 695 έλεγχοι σε εισαγόμενα μεταποιημένα, νωπά και βαθείας κατάψυξης τρόφιμα από Τρίτες Χώρες στους χώρους των Τελωνείων Πειραιά και έγιναν 4 απορρίψεις συνολικού βάρους 41,45 τόνων.
• 80 έλεγχοι μεταποιημένων προϊόντων για εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες συνολικού βάρους 652,4 τόνων και χορηγήθηκαν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
• 1 επιτόπιος έλεγχος σε επιχειρήσεις τροφίμων φυτικής προέλευσης με βάση τον ΚΑΝ 852/2004 και 4 έλεγχοι κατά την εισαγωγή-διακίνηση οίνων και οινικών προϊόντων.
• 3 έλεγχοι σε καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 3 δειγματοληψίες φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων για τον έλεγχο της εγγυημένης σύνθεσης
• 2 φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι σε εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα
• 6 επιτόπιοι έλεγχοι για την εφαρμογή του προγράμματος κουνουπιών
• 4 επισκοπήσεις για παρακολούθηση εχθρών καραντίνας (Drosophila suzuki) και πραγματοποιήθηκαν 13 κοπές φοινικοειδών
• 3865 διοικητικοί έλεγχοι σε 16 επιλέξιμους φορείς για τη δωρεάν διανομή τροφίμων 
• 4 διοικητικοί έλεγχοι και 1 επιτόπιος έλεγχος μελισσοκομίας 
• 195 έλεγχοι ζωοτροφών κατά την εισαγωγή από Τρίτες Χώρες συνολικού βάρους 4069,1 τόνων 
• 6 έλεγχοι σε επιχειρήσεις ζωοτροφών της περιοχής αρμοδιότητάς μας.

Τέλος, βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν συνολικά 11806,5€ τέλη ποιοτικών, φυτοϋγειονομικών, κτηνιατρικών ελέγχων και ζωοτροφών και 25400€ από επιβολή προστίμων.