ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ: 100.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αττική

– Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης «ανοίγει τα χαρτιά του»

– Στόχος του είναι να δημιουργηθούν πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αττική 

Το όραµα και το σχέδιό του, ώστε η Αττική να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας παρουσιάζει, µιλώντας στο ένθετο «Κάλπη 19» της εφημερίδας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, ο Δήµαρχος Αµαρουσίου και υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «∆εσµεύοµαι να δουλέψω σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις, στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονοµίας, στην ανάδειξη της Αττικής σε διεθνές brand τουριστικού και πολιτιστικού προορισµού 12 µήνες τον χρόνο, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας».

Υπογραµµίζει ακόμη την ανάγκη να υπάρξει άµεσα ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης των απορριµµάτων στην Αττική. Ο κ. Πατούλης επισηµαίνει, πως στόχος του είναι: «να δηµιουργηθούν µέσα στα επόµενα τέσσερα χρόνια πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αττική µέσα από συνέργειες».

Σχετικά µε τις υποψηφιότητες των κ. Ρένας ∆ούρου και Γιάννη Σγουρού αναφέρει πως πρόκειται για «δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος» και σηµειώνει πως θεωρεί αντίπαλο τα προβλήµατα και όχι τα πρόσωπα.