Δεκαπενταύγουστος: Η προσευχή του Αγίου Νεκταρίου στην αγαπημένη του Θεοτόκο!

Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ! Η προσευχή του Αγίου Νεκταρίου στην αγαπημένη Του Θεοτόκο Προσευχή: Δέσποινα παντευλόγητε Υπέραγνε Παρθένε, Παράδεισε πανθαύμαστε, κήπε καλλωπισμένε… Σε δυσωπώ, Πανάχραντε, χαρίτωσον τον νουν μου, κατεύθυνον τας σκέψεις μου, φώτισον την ψυχήν μου. Κόρη με ποίησον αγνόν, πράον, σεμνόν, ανδρείον, ησύχιον και κόσμιον, ευθύν, όσιον, θείον, επιεική, μακρόθυμον, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δεκαπενταύγουστος: Η προσευχή του Αγίου Νεκταρίου στην αγαπημένη του Θεοτόκο!.