Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Πειραιά: Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Συστάθηκε στις 2 Μαίου το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Πειραιά.

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

 

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Πειραιά  Ο.Β.Σ.Π.  την 30η Απριλίου 2018, εκλέχθηκε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο μετά τη συγκρότηση σε σώμα στις  2 Μαΐου 2018, έχει ως εξής :

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                                       ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :                             ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :             ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ :                                           ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ   Δ . Σ . :                                ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                                      ΒΑΖΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :                     ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ