ΒΟΜΒΑ: Η COSCO έβαλε λουκέτο σε 3 θυγατρικές της!

Έκλεισε τρείς θυγατρικές της η Cosco Shiping International

Η COSCO Shipping International αποφάσισε την παύση εργασιών και την διάλυση της Cos Lucky Shipping Maritime, μιας από τις θυγατρικές ετειαρείες του ομίλου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία δήλωσε ότι όλα τα έγγραφα για τη διάλυση της εταιρείας Cos Lucky Shipping, έχουν κατατεθεί στο μητρώο επιχειρήσεων του Παναμά και ότι η θυγατρική έχει διαλυθεί. Η κίνηση έγινε μετά την πώληση για scrap, του σκάφους που ανήκε στην Cos Lucky Shipping.

Η COSCO Shipping ενημέρωσε ότι η διάλυση της θυγατρικής, δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα καθαρά ενσώματα πάγια και κέρδη ανά για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Να αναφέρουμε εδώ πως η COSCO Shipping International, στα μέσα Μαΐου, προχώρησε στη διάλυση ακόμα δύο από τις θυγατρικές της, την Cos Fair Shipping και την Cos Glory Shipping, οι οποίες σταμάτησαν τη λειτουργία τους μετά την πώληση για scrap, των πλοίων που άνηκαν σε αυτές.

Πηγή: nautilia.gr