Τέλος εποχής για την Alco;

Μία ακόμη ιστορική επιχείρηση, η Alco (Alousystem) βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, μετά την απόφαση των πιστωτριών τραπεζών να της τραβήξουν το χαλί, προχωρώντας σε κατασχέσεις ακινήτων μεταξύ των οποίων και το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Από την πλευρά της η διοίκηση της εταιρίας δηλώνει ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, νομικές και μη, προκειμένου να συνεχίσει την λειτουργία της η εταιρία.

Όπως έγινε γνωστό σε αναγκαστική κατάσχεση δύο ακινήτων, εκ των οποίων και το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (Alousystem) για οφειλές που προσεγγίζουν τα 14,5 εκατ. ευρώ προχωρούν οι τράπεζες, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εισηγμένη.

Το ΔΣ διευκρινίζει πως έχει ασκηθεί ανακοπή των αναγκαστικών κατασχέσεων με τη χρήση όλων των ένδικων βοηθημάτων που προβλέπει η νομοθεσία ενώ έχει τη διαβεβαίωση της πλειοψηφίας των μετόχων πως θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, πέραν των δικαστικών μέσων, για την επίλυση του προβλήματος και την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας.

Οι ανακοινώσεις έχουν ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό ότι την 2/4 /2018 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας δυνάμει της οποίας επεβλήθη κατάσχεση της Τραπέζης Πειραιώς επί του εργοστασιακού ακινήτου της Εταιρείας ευρισκομένου εις την θέση Κύριλλο Ασπροπύργου δια επιτασσόμενο ποσό 3.000.000 € έναντι οφειλής ύψους 13.518.071,90 €.

Κατά της ενέργειας αυτής εξουσιοδοτήθηκαν οι νομικοί συνεργάτες της εταιρείας δια την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο και ήδη έχει ασκηθεί ανακοπή.

Πλέον του ανωτέρω , το Δ.Σ αφού ήρθε σε επαφή με την πλειοψηφία των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε την διαβεβαίωση ότι πέραν των νομικών ενεργειών υποστήριξης της Εταιρείας θα μετέλθουν όλων των δυνατών ενεργειών πέραν των δικαστικών δια την επίλυση του προβλήματος και την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας».

Του Θανάση Παπαδή

Πηγή: www.newsit.gr