ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821: Σχολικός Διαγωνισμός για την 25η Μαρτίου

Ο Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821 (www.apogonoi1821.gr) ιδρύθηκε το 1938 από απογόνους των αγωνιστών του 1821 και έχει σαν στόχο να προωθήσει δράσεις ανύψωσης του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων και στήριξης των αξιών και του πολιτισμού της πατρίδας μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, και ειδικά με ορίζοντα τα 200 χρόνια από την έναρξη του αγώνα της εθνικής παλιγγενεσίας του 1821 που συμπληρώνονται σύντομα (το 2021), ο ‘Όμιλός μας αναλαμβάνει μία σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις, για τις οποίες θα ενημερώνει προοδευτικά τον τύπο.

Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά την βράβευση σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δύο άξονες.

ΒΡΑΒΕΙΟ Πολιτιστικής δράσης

Ο ‘Όμιλος θα βραβεύσει σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καλλιεργούν με τις δράσεις τους εθνικό φρόνημα μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων, με αφορμή την επέτειο της Εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 1821.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να βιντεοσκοπήσουν και να μας αποστέλλουν μέχρι τις 30 Απριλίου 2018, εορταστικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις που διοργάνωσαν. Το κάθε έργο θα αξιολογεί για την εικαστική αρτιότητά του, την καινοτομία του και τον πατριωτικό του χαρακτήρα, επιτροπή που θα ορίζει ο Όμιλος. Οι 3 καλύτερες εκδηλώσεις θα κερδίζουν από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και ειδικό βραβείο του Ομίλου. Το βραβείο θα παραδίδει εκπρόσωπος του Ομίλου κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων του σχολείου, για την 28ηΟκτωβρίου 1940.

Για πληροφορίες: info@apogonoi1821.gr

ΒΡΑΒΕΙΟ Υπεύθυνου πολίτη

Ο ‘Όμιλος θα βραβεύσει έκθεση – μελέτη που θα υποβάλουν μαθητές λυκείων, στην οποία θα αναλύουν εν μέρει η συνολικά το ακόλουθο θέμα:

«Η πατρίδα μας διανύει μία περίοδο βαθύτατης κρίσης που δοκιμάζει τους πολίτες, τους θεσμούς και τις αξίες του έθνους μας. Η πολύπλευρη αυτή κρίση έχει συμβάλει στην κατάρρευση του δημογραφικού, την αμφισβήτηση των θεσμών, την πτωχοποίηση των Ελλήνων, την υπερφορολόγηση, την μετανάστευση Ελλήνων στο εξωτερικό, την ανακοπή της ανάπτυξης, την δραματική μείωση του ΑΕΠ, την αύξηση εξωτερικών απειλών στα σύνορά μας, κλπ. Πέραν του να αλληλοκαταγγέλλονται και να ομφαλοσκοπούν, ποια μέτρα οφείλουν να λάβουν οι πολιτικοί φορείς της χώρας, οι θεσμοί της πολιτείας και οι πολίτες για να αντιστραφεί αυτό το κλίμα; Πως θα βελτιώσουμε το σύστημα εκπαίδευσης και τις λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης; Πως θα δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με εξωστρέφεια για να μειώσουμε τις εισαγωγές και να αυξήσουμε τις εξαγωγές; Πως θα αντιστρέψουμε την αρνητική δυναμική του δημογραφικού; Πως θα μεταβληθούμε όλοι σε υπεύθυνους πολίτες που θα προσφέρουν στην πατρίδα αντί να αναμένουν να τους προσφέρει αυτή;».

Οι 3 καλύτερες μελέτες θα κερδίζουν από έναν φορητό υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και βραβείο του Ομίλου. Τα βραβεία θα παραδίδουν εκπρόσωποι του Ομίλου σε ειδική τελετή. Οι καλύτερες μελέτες θα κοινοποιούνται στον τύπο και σε μεγάλο αριθμό φορέων. Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους σε ειδική συνέντευξη τύπου που θα οργανώσει ο Όμιλος.

Προθεσμία για την υποβολή των εκθέσεων – μελετών: 30 Απριλίου 2018.

Οι μελέτες θα υποβάλλονται με email στην διεύθυνση: info@apogonoi1821.gr

Χορηγοί: EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com), ΠΛΑΙΣΙΟ (www.plaisio.gr), WIND (www.wind.gr)