ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΠΑΡΟΣ: Οδοιπορικό στο Άγιο Όρος των Κυκλάδων (ΦΩΤΟ)

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν Παρασκευὴ μετὰ τὸ Πάσχα τὴν ἀνάμνησι τοῦ θαύματος τῆς εὑρέσεως τοῦ ἁγιάσματος τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὴν Κωνσταντινούπολι ἀπὸ τὸν βασιλέα (457 – 474) Λέοντα Α´ τὸν Μέγα. Ἔτσι ἑωρτάσθηκε κ᾽ ἐφέτος ἡ ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὴν φερώνυμη Ἱ. Μονὴ Λογγοβάρδας.

 

Τὴν πανήγυρι λάμπρυναν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ τὶς ψαλμῳδίες τους πατέρες ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονὴ Δοχειαρίου τοῦ Ἁγ. Ὄρους. Ἐπίσης συμμετεῖχαν οἱ πρωτοψάλτες Ἐμμ. Ἀντ. Χανιώτης καὶ Ἰω. Τσόγιας. Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου Γέρων Γρηγόριος δὲν μπόρεσε ἐφέτος νὰ παρευρεθῇ λόγῳ ἀσθενείας.

 

Ἀπὸ βραδὺς ἔγινε ὁ ἑσπερινὸς καὶ ὁ ὄρθρος (μικρὴ ἀγρυπνία) ἀπὸ τὶς 8.00 μ.μ. μέχρι τὶς 1.00 π.μ.. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ἡ θεία λειτουργία καὶ μετὰ ἀκολούθησε ἡ λιτανεία τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Βλαχερνιτίσσης ἔξω ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονὴ μὲ τὸν ἁγιασμό. Προεξῆρχε ὁ καθηγούμενος τῆς ἱ. Μονῆς ἀρχιμ. Χρυσόστομος συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τῆς Μονῆς καθὼς καὶ ἀπὸ πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου. Στὸ τέλος ἐπακολούθησε ἡ παραδοσιακὴ τράπεζα τόσο γιὰ τοὺς ἄνδρες στὴν τράπεζα τῆς Μονῆς, ὅσο καὶ γιὰ τὶς γυναῖκες στὸ προαύλιο.

 

Στὴν τράπεζα ὁ Γέροντας Χρυσόστομος εἶπε, ὅτι ἴσως ἐφέτος νὰ εἶναι ἡ χρονιὰ ποὺ συμπίπτουν οἱ δύο Πασχαλιές (Πάσχα καὶ Εὐαγγελισμός), γιὰ τὴν ὁποία εἶχε προείπει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὅλοι οἱ παρευρεθέντες παρακάλεσαν θερμὰ τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας νὰ σκεπάζῃ τὴν πατρίδα μας καὶ καθέναν χωριστὰ στὶς κρίσιμες αὐτὲς μέρες ποὺ περνοῦμε.

Ἱ. Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας

IMG_2980
IMG_2955
IMG_3053 IMG_3060 IMG_3040 IMG_2995