Το νέο εξοικονομώ κατ οίκον αναμένεται ξεκινήσει εντός ολίγων ημερών

Το νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2017 είναι το δεύτερο κατά σειρά πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιείται στη χώρα μας στα πλαίσια της συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιδότησης εργασιών- παρεμβάσεων σε μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες συνολικά με σκοπό την παρακίνηση των πολιτών στην ενεργειακή βελτίωση των κτισμάτων τόσο στον τομέα της περιβαλλοντικής ρύπανσης όσο και στον τομέα της ενεργειακής κατανάλωσης. Τα κίνητρα που δίνονται είναι ικανοποιητικά και σαφώς ενθαρρυντικά καθώς η επιδότηση των εργασιών μπορεί υπό όρους να φτάσει το 70% του προϋπολογισμού, κάτι που σημαίνει ότι με μικρό δανεισμό ή με μικρή συμμετοχή ίδιων κεφαλαίων ( καθώς πλέον ο τραπεζικός δανεισμός είναι προαιρετικός ) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπορεί να εκτελέσει εργασίες που διαφορετικά να μην είχε τη δυνατότητα. Το πρόγραμμα ευνοεί την βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας καθώς σύμφωνα με έρευνες τα περισσότερα κτίσματα ανήκουν σε χαμηλές κατηγορίες – κλάσεις ( χαμηλότερης της Ζ ) και υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης μιας και μειονεκτούν σε θερμομόνωση, σύγχρονες εγκαταστάσεις θέρμανσης, θερμομονωτικά κουφώματα, εναλλακτικές μορφές παροχής ζεστού νερού (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας) καθώς και συστήματα σκίασης (τέντες).

Πως θα ενταχθείτε στο νέο εξοικονομώ κατ οίκον:

Οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξη τους στο νέο εξοικονομώ κατ οίκον πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί να υποβληθεί μόνο μια αίτηση ανά ακίνητο και ανά ιδιοκτήτη και ότι πρέπει να πληρούν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Σημαντική πληροφορία είναι επίσης το γεγονός ότι ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων είναι οι 25.000€ και το ύψος των επιδοτούμενων δαπανών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 250€/m².

O ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός όπως προαναφέρθηκε μαζί με το τραπεζικό δανεισμό και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι 25.000€ και το ποσοστό επιδότησης εξαρτάται από το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και από τον αριθμό των προστατευόμενων μελών.

Οι εισοδηματικές κατηγορίες για το νέο πρόγραμμα είναι έξι ( σε αντίθεση με το προηγούμενο που ήταν τρεις ) και αντιστοιχούν σε έξι κλίμακες επιδότησης δαπανών. Αυτές έχουν ως εξής:

Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Επιδότηση Αύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος Μέγιστη Επιδότηση
0-10.000€ 0-20.000€ 60% 5% 70%
10.000€-15.000€ 20.000€–25.000€ 50% 5% 70%
15.000€-20.000€ 25.000€-30.000€ 40% 5% 70%
20.000€-25.000€ 30.000€-35.000€ 35% 5% 70%
25.000€-30.000€ 35.000€-40.000€ 30% 5% 50%
30.000€-35.000€ 40.000€-45.000€ 25% 5% 50%
>35.000€ >45.000€ 0% 0% 0%

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο τραπεζικός δανεισμός σε αυτό το πρόγραμμα είναι προαιρετικός, το οποίο σημαίνει ότι εφόσον ο δικαιούχος μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και διαθέτει ίδια κεφάλαια ή δεν επιθυμεί να δανειστεί από κάποια τράπεζα, μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα και να λάβει κανονικά το ποσοστό επιδότησης που του αντιστοιχεί.

Τα κονδύλια για το εξοικονομώ κατ οίκον αναμένεται να ανέλθουν στα 400 εκατομμύρια ευρώ και να επωφεληθούν περίπου 40.000 νοικοκυριά και ο Διαχειριστής του Ταμείου είναι το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης).

Σημαντική αλλαγή είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής και παρακολούθησης της αίτησης που βοηθάει πολύ στην διεκπεραίωση του προγράμματος και την εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου .Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο ενδιαφερόμενος θα συνδέεται με τα στοιχεία του taxisnet με σκοπό την έγκυρη επαλήθευση των οικονομικών του στοιχείων. Επίσης, ο ενεργειακός σύμβουλος που θα χρειαστεί για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις αμείβεται από το πρόγραμμα και είναι υπεύθυνος για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την ενημέρωση του δικαιούχου σχετικά με την πρόοδο της αίτησης.

Στάδια ένταξης στο εξοικονομώ κατ οίκον 2017

Η έναρξη του εξοικονομώ κατ οίκον αναμένεται τον Σεπτέμβριο και αυτή την εβδομάδα προς το τέλος Αυγούστου ξεκινά το ενδιάμεσο πρόγραμμα για τους παλιούς δικαιούχους από το πρώτο πρόγραμμα που δεν έλαβαν την επιδότηση μέχρι τώρα λόγω έλλειψης χρηματικών πόρων.

Τα στάδια ένταξης στο πρόγραμμα εφόσον πληρείτε τα κριτήρια είναι απλά και εύκολα. Σε πρώτο στάδιο απαιτείται:

-Η ταυτότητά σας.

-Το τελευταίο εκκαθαριστικό από την Εφορία.

-Το Ε1.

-Απόδειξη μισθοδοσίας, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων 2 ετών.

Αυτά τα έγγραφα χρειάζονται για τους εξής λόγους:

-Ο υποχρεωτικός έλεγχος προκαταβολικά της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων(εφόσον υπάρχει αίτημα για τραπεζικό δανεισμό).

-Ο υποχρεωτικός έλεγχος όλων των δηλούμενων στοιχείων από τον αιτούντα (Ε1,Ε9,οικοδομική άδεια κλπ.).

Σε επόμενο στάδιο και αφού εγκριθεί βάσει εισοδηματικών κριτηρίων η αίτηση του ενδιαφερόμενου, διενεργείται η ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου ή του διαμερίσματος που πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα και εκδίδεται το πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που θέτει και το στόχο της ενεργειακής αναβάθμισης. Έπειτα , αφού καταταχθεί το ακίνητο σε κατηγορία – κλάση χαμηλότερης ή ίσης της Δ’ (δηλαδή με υψηλή κατανάλωση και χαμηλή ενεργειακή απόδοση), διενεργούνται οι εργασίες που θα επιδοτηθούν και μπορούν να είναι μια ή κάποιες από τις παραπάνω συνδυαστικά.

Τέλος, διενεργείται η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση που αποτυπώνει την επίτευξη ή μη του στόχου των ενεργειακών παρεμβάσεων στο οίκημα. Σχετικά με την εκταμίευση του ποσού επιδότησης και τον χρόνο πληρωμής των προμηθευτών, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ελάχιστες αλλά με την έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθούν πιθανότατα περισσότερες λεπτομέρειες. Τέλος, να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα έρχεται να ανακινήσει αρκετά τον κατασκευαστικό κλάδο μιας και στην περίοδο αυτής της ύφεσης η επένδυση των ιδιωτών σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις που βοηθούν την εξοικονόμηση ενέργειας, πόρων και περιβαλλοντικής προστασίας είναι ελάχιστη εώς και μηδαμινή λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών.

Εξοικονομώ κατ οικον σπίτι και δείκτες ενεργειακής κατάταξης

Εργασίες που επιδοτούνται μέσω του εξοικονομώ κατ οίκον

Η μόνωση ταράτσας όπως και η εξωτερική θερμομόνωση του κτιρίου που είναι εργασίες επιδοτούμενες από το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον είναι βασικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου σας αφού επηρεάζουν την συνολική κατανάλωση του οικήματος σας. Οι εργασίες αυτές μειώνουν τις ενεργειακές απώλειες σε μεγάλο βαθμό και βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό το βιοτικό επίπεδο.

Μονώσεις ταρατσών

Οι μόνωση είναι η βασικότερη εργασία που πρέπει να γίνει σε ένα σπίτι προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Ειδικότερα οι περισσότεροι νομίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας εντός του σπιτιού χάνετε από τα κουφώματα. Αυτό στην πραγματικότητα δεν ισχύει! Αν το σπίτι διαθέτει αμόνωτες ταράτσες (χωρίς θερμομόνωση) τότε οι απώλειες θερμότητας από τις ταράτσες μπορεί να ξεπερνούν το 60%. Η εταιρεία σχεδιάζει διαθέτει αποκλειστικά εξειδικευμένα συστήματα για μονώσεις ταρατσών. Τα συστήματα μας σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε κατασκευή! Το κορυφαίο σύστημα της εταιρείας μας το Durosol Light Roof προσφέρει υψηλή θερμομονωτική απόδοση και πλήρη στεγανοποίηση. Η μόνωση Durosol Light Roof αποτελεί ιδανική επιλογή για κάθε κτίριο, ακόμα και για παλιά κτίρια που η ταράτσες του δεν αντέχουν βάρος και προσφέρεται με 10έτη εγγύηση.

Βίντεο εφαρμογής μόνωσης ταράτσας Durosol Light Roof

Εξωτερική θερμομόνωση

Η εξωτερική θερμομόνωση είναι εξίσου σημαντική εργασία για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου. Αν σκεφτεί κανείς ότι η εξωτερική θερμομόνωση καλύπτει το κέλυφος του κτιρίου εξ ολοκλήρου και η μόνωση ταράτσας την οροφή του, οι δύο αυτές εργασίες αποτελούν τις κατ’ εξοχήν σημαντικότερες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Έτσι, επιτυγχάνονται σταθερότερες θερμοκρασίες στο εσωτερικό του σπιτιού χειμώνα καλοκαίρι. Σε αυτές τις εργασίες συμπεριλαμβάνονται η εξωτερική θερμομόνωση ( θερμοπρόσοψη ) και η θερμομόνωση πυλωτής που ενισχύουν την απόδοση του κτιρίου σας. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα για εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων όπου θα αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι σας, θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης σας ενώ παράλληλα το κτίριο σας θα ανακαινιστεί εξωτερικά. Το κορυφαίο μας σύστημα Durosol External μπορεί να μειώσει τις θερμικές απώλειες από τους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου τουλάχιστον 50%. Η μείωση της θερμικής απώλειας εξαρτάται κυρίως από το πάχος του θερμομονωτικού υλικού. Τέλος η εξωτερική θερμομόνωση Durosol External προσφέρεται με 10έτη εγγύηση.

Βίντεο εφαρμογής εξωτερικής θερμομόνωσης Durosol External

Κουφώματα

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα σημαντική εργασία που καλύπτει το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2017 είναι η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά. Τα παράθυρα και ειδικά τα σύγχρονα κουφώματα με διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες (τζάμια) βελτιώνουν την απόδοση του κτιρίου και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας σε θερμότητα όλο το χρόνο αφού το χειμώνα εμποδίζουν την θερμότητα να φύγει από το σπίτι και το καλοκαίρι βοηθούν στο να μην μπει η ζέστη από τον εξωτερικό χώρο μέσα στο σπίτι. Μια διαδεδομένη λύση τα τελευταία 20 χρόνια, που αποτελεί την εξέλιξη στα σύγχρονα κουφώματα, είναι τα κουφώματα PVC , τα οποία πετυχαίνουν υψηλή ενεργειακή απόδοση με χαμηλότερο κόστος λόγω των συνθετικών υλικών τους. Τα πλεονεκτήματα τους πέραν του χαμηλότερου κόστους είναι η υψηλή ηχομόνωση, η θερμοπερατότητα, η υγρομόνωση και η αντιδιαρρικτική προστασία.

Άλλες εργασίες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι η αντικατάσταση συστημάτων σκίασης, αντικατάσταση συστημάτων παροχής ζεστού νερού,αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας. Με άλλα λόγια, επιδοτούνται εργασίες εγκατάστασης τεντών, εγκατάστασης ηλιακών θερμοσίφωνων, η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο και η εγκατάσταση σύγχρονων κλιματιστικών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρία Fragoulakis που διαθέτει πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή την εμπορία μονωτικών υλικών και στην σχεδίαση εξειδικευμένων συστημάτων θερμομόνωσης. Καλέσετε επίσης στο 210 574 74 74 ή να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sales@fragoulakis.gr<;/a>