Πόσιμο νερό και επίσημα στο Αγκίστρι!

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των δύο μονάδων αφαλάτωσης στο Αγκίστρι.

Τα τελευταία τεστ που αναμένεται να γίνουν άμεσα στις δύο μονάδες αφαλάτωσης είναι και το τελικό βήμα πριν οι κάτοικοι του Αγκιστρίου αποκτήσουν και επίσημα πόσιμο νερό.

Το πολυσήμαντο αυτό έργο,συνολικού κόστους 1.150.000 ευρώ, περιλαμβάνει την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, ελάχιστης συνολικής δυνατότητας παραγωγής πόσιμου νερού 1.200 m 3 την ημέρα.

Οι μονάδες θα λειτουργούν με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης και σκοπός του έργου είναι να παρέχει άφθονο και εξαιρετικής ποιότητας πόσιμο νερό στους κάτοικους και στους επισκέπτες του Αγκιστρίου, χωρίς αυτό να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και άλλους εξωγενείς παράγοντες.

Διαβάστε επίσης:

Παραγωγή πόσιμου νερού στο Αγκίστρι!